Advertisement

Asbestkanker en genetisch bepaalde gevoeligheid

  • G. van der Laan
Referaat
  • 9 Downloads

Samenvatting

A.U. Dogan, Y.I. Baris, M. Dogan, S. Emri, I. Steele, A.G. Elmishad, M. Carbone. Cancer Res 2006; 66: 5063–5068.

Omdat in sommige families meerdere gevallen van asbestkanker voorkomen, wordt soms aan een erfelijke factor gedacht. De verklaring van dit familiair voorkomen wordt echter meestal gevonden in het gezamenlijke asbestverleden: vaders en ooms van asbestslachtoffers werkten ook vaak in dezelfde bedrijfstak met asbest en moeders werden blootgesteld aan de asbestvezels die de mannen op hun werkkleding of haren mee naar huis brachten. Soms wonen ze gezamenlijk in een omgeving die met asbest vervuild is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • G. van der Laan
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations