Advertisement

Juryrapport Talmapenning 2006

Talmapenning
  • 3 Downloads

Samenvatting

Door vijf auteurs(groepen) waren vijf publicaties kandidaat gesteld voor de Talmapenning 2006. Alle auteurs hebben zich specifiek verzekerings- of bedrijfsgeneeskundig gespecialiseerd en er waren geen curatieve en/of specifiek wetenschappelijk geschoolde specialisten als (co)auteur bij de kandidaatgestelde publicaties betrokken geweest. De vijf publicaties betroffen allemaal een scriptie gemaakt in het kader van de sociaal-geneeskundige opleiding tot verzekerings-/bedrijfsgeneeskundige. De jury kon tot de conclusie komen dat alle publicaties voldeden aan de algemene criteria betreffende auteur(s), onderwerp en verschijningsdatum, zoals die zijn geformuleerd in het Talmareglement. Drie van de vijf meedingende publicaties versloegen een eigen empirisch onderzoek: één dossieronderzoek en twee enquêteonderzoeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations