Auditieve eisen en functietesten

 • B. Sorgdrager
 • S. E. Kramer
 • S. T. Goverts
 • W. A. Dreschler
Voor de praktijk
 • 57 Downloads
audiologie functiegeschiktheid klinische arbeidsgeneeskunde 

Literatuur

 1. Dreschler WA, Boermans PP. Validiteitsbeoordeling op grond van objectieve parameters. In: Validiteit van het gehoor, onder redactie van Dreschler WA, Dijk FJH van, Glazenburg BE, et al. Amsterdam: KNO-NvA, 1997, p. 77–90.Google Scholar
 2. Kramer SE, Kapteyn TS, Houtgast T. Belasting en belastbaarheid bij de geluidscommunicatie op de werkplek [Rapport]. Amsterdam, VUmc, 2002.Google Scholar
 3. Jager HJ de, Goedegebure A. Het Expertisecentrum Gehoor en Arbeid voor slechthorende werknemers. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003; 11: 14–17.Google Scholar
 4. Gezondheidsraad. Beoordelen behandelen en begeleiden. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005.Google Scholar
 5. Sorgdrager B, Kramer SE, Dreschler WA. Project Gehoor en Arbeid, eindrapport van project richtlijnen voor arbocuratieve samenwerking. Amsterdam: Expertisecentrum Gehoor en Arbeid, 2005.Google Scholar
 6. Houtgast T. Past, present and future of the Speech Transmission Index TNO Human Factors. 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • B. Sorgdrager
  • 1
 • S. E. Kramer
 • S. T. Goverts
 • W. A. Dreschler
 1. 1.

Personalised recommendations