Advertisement

Centrale Raad volgt eigen deskundige niet, ‘medisch objectiveringscriterium’ onvoldoende toegepast

 • K. L. Tetelepta-Tan
Arts en wet
 • 10 Downloads

In de regel volgt de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) het advies van de door de rechter/ raad benoemde deskundige.1 Bovendien acht de rechter/raad zich niet gebonden aan de standaarden Geen Duurzaam Benutbare Mogelijkheden (GDBM) en Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium (MAOC) van het Schattings Besluit WAO (SB) 2000.

De reden volgens de raad is dat deze standaarden bedoeld zijn, als ‘interne werkinstructie uitsluitend voor verzekeringsartsen’.2

De aanleiding voor dit artikel is de opmerkelijke uitspraak van de CRvB, gedaan op 6-1-2006, om de (door de rechtbank benoemde) deskundige, niet te volgen.3

 1. 1.

  Een rechtbank-deskundige, niet zonder meer volgen.

   
 2. 2.

  Ook een deskundige moet zich houden aan bepaalde criteria.

   

Hieronder volgt een korte samenvatting van de primaire WAO-beoordeling en de bezwaarprocedure, de beroepsprocedure en de hogere beroepsprocedure, waarna de bespreking van de implicaties van deze belangrijke CRvB-uitspraak voor het...

MAOC rechtbankdeskundige objectiveringscriterium 

Bronnen (publicatiedatum)

 1. Uitspraak LJN AS 8332 (1-3-2005).Google Scholar
 2. Uitspraak LJN AS 4192 (19-10-2004), LJN AT 5947 (23-5- 2005), LJN AS 8332 (1-3-2005), LJN AS 6395 (17-2-2005), LJN AR 6451 (26-11-2004).Google Scholar
 3. Uitspraak LJN AU 9378, 04/505 WAO (12-1-2006).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • K. L. Tetelepta-Tan
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations