Centrale Raad volgt eigen deskundige niet, ‘medisch objectiveringscriterium’ onvoldoende toegepast

  • K. L. Tetelepta-Tan
Arts en wet
  • 8 Downloads
MAOC rechtbankdeskundige objectiveringscriterium 

Bronnen (publicatiedatum)

  1. Uitspraak LJN AS 8332 (1-3-2005).Google Scholar
  2. Uitspraak LJN AS 4192 (19-10-2004), LJN AT 5947 (23-5- 2005), LJN AS 8332 (1-3-2005), LJN AS 6395 (17-2-2005), LJN AR 6451 (26-11-2004).Google Scholar
  3. Uitspraak LJN AU 9378, 04/505 WAO (12-1-2006).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • K. L. Tetelepta-Tan
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations