Zwangere moet minder werken

Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

Vrouwen met drukke banen zouden vanaf het begin van de zwangerschap niet meer moeten werken dan drie dagen per week. Dat vindt Gouke Bonsel, hoogleraar sociale geneeskunde aan het Amsterdamse AMC.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations