Advertisement

Burn-out

Arbeidsreïntegratie na een burn-out. Praktische handleiding voor de werkgeverM. Kjellman, L. Hammarback. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 90 313 4653 5, €14,90Weer aan de slag na een burn-out. Praktische handleiding voor de werknemer.M. Kjellman, L. Hammarback. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 90 313 4652 7, €14,90
Boekbespreking
  • 154 Downloads

Samenvatting

Het fenomeen van de ‘zelfhulpschap’, het rijtje boeken bij de boekhandel dat beschikbaar is om te leren omgaan met je ziekte, begint nu ook de arbo-wereld te bereiken. Een voorbeeld hiervan is een tweetal boekjes, gericht op respectievelijk werkgever en werknemer, die gaan over reïntegratie bij burn-out. De boekjes zijn uit het Zweeds vertaald en voorzien van een aanbevelende inleiding van de hand van een Nederlandse hoogleraar. Volgens de omslagtekst bieden de boekjes een pragmatische en grondige aanpak en maken de dieper gelegen oorzaken van een burn-out bespreekbaar. In Zweden waren de boekjes al aanstonds een commercieel succes. Er werden er binnen korte tijd 40.000 van verkocht. De Nederlandse vertaling is in de tekst, waar relevant, aangevuld met de wettelijke kaders, die hier ten lande gelden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations