Advertisement

Veelbelovend nieuw geneesmiddel tegen Hepatitis B

Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het nieuwe antivirale middel Entecavir heeft beter effect op Hepatitis B dan het nu gebruikte middel Lamivudine. Dat blijkt uit wereldwijd vergelijkend onderzoek, waaraan de afdeling voor maag-, darm- en leverziekten van het Erasmus MC heeft meegewerkt. Het betreft onderzoek onder 175 patiënten in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Entecavir blijkt significant beter dan lamivudine. De veiligheid van de middelen is gelijk en er is geen bewijs voor resistentie tegen Entecavir. In de VS is het middel inmiddels verkrijgbaar. In Nederland is het registratietraject nog gaande. Het duurt naar verwachting tot eind 2007 voordat Entecavir op de Nederlandse markt zal zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations