Advertisement

Arbodiensten ontwikkelen handvat leeftijdsbewust beleid

Nieuws
  • 6 Downloads

Samenvatting

STECR, het expertisecentrum voor professionals werkzaam op het terrein van preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie, gaat een handvat ontwikkelen dat professionals houvast geeft bij de advisering over leeftijdsbewust beleid. Een Kenniskring bestaande uit uiteenlopende deskundigen uit arbodiensten, een verzekeringsmaatschappij en het CWI is officieel van start gegaan. De ontwikkeling van de ‘Werkwijzer’ is een vervolg op een eerder rapport van STECR. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er in bedrijven veelal ontoereikende middelen worden ingezet. Veroudering kent verschillende dimensies die niet alle negatief zijn en waarvan een groot deel ook te managen is. Toch overheerst bij werkgevers en jongere werknemers een onnodig negatief beeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations