Advertisement

Kwaliteit van de verzuimbegeleiding bij werknemers met lage rugklachten

 • E. A. Hartog
Onderzoek
 • 25 Downloads

Samenvatting

Onderzocht is in hoeverre de richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij lage rugklachten’ in de praktijk gevolgd wordt en leidt tot een goede verzuimbegeleiding en bekorting van de verzuimduur. Het onderzoek is gedaan door middel van een transversaal dossieronderzoek. De richtlijn blijkt in beperkte mate gevolgd te worden: psychosociale omstandigheden, beperkingen en belemmerende organisatieaspecten worden vaak onvoldoende beoordeeld. Het goed volgen van de richtlijn leidt tot een bekorting van de verzuimduur. Verzuim duurt langer als de behandeling van de werknemer niet kritisch wordt beoordeeld en geen hervattingsadvies wordt gegeven. Oudere werknemers verzuimen langer dan jongeren. Bij ouderen worden de psychosociale omstandigheden en fysieke beperkingen beter beoordeeld. De behandeling en het ingezette beleid van de bedrijfsarts worden echter minder goed geëvalueerd dan bij jongere werknemers. Aan een oudere werknemer wordt minder vaak een hervattingsadvies gegeven.

Wij concluderen dat er nog veel verbetering mogelijk is. Het is van belang meer aandacht te besteden aan de implementatie van richtlijnen. De bedrijfsarts dient alert te zijn op een gelijke behandeling van oudere werknemers.

richtlijn lage rugklachten kwaliteit verzuimbegeleiding ouderen 

Notes

Literatuur

 1. NVAB. Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met lagerugklachten. Geautoriseerde richtlijn. Amsterdam: NVAB, 1999.Google Scholar
 2. Weide WE van der, Verbeek JH, Dijk FJ van. Relation between indicators for quality of occupational rehabilitation of employees with low back pain. Occup Environ Med 1999; 56: 488–493.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Weide WE van der, Verbeek JH, Dijk FJ van, Hulshof CT. Development and evaluation of a quality assessment instrument for occupational physicians. Occup Environ Med 1998; 55: 375–382.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Smits PB, Verbeek JH, Dijk FJ van, et al. Evaluatie van onderwijs over de conceptrichtlijn ‘lage rugklachten’. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2000; 9: 260–264.Google Scholar
 5. Verbeek JH, Mens J. Rugklachten. In: Willems JHBM, Croon NHTh, Koten JW (red.), Handboek arbeid en belastbaarheid. Houten: Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2000.Google Scholar
 6. Gulden J van der, Professionalisering heeft paradoxale effecten. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002;10: 8–11.Google Scholar
 7. LISV. Ziektediagnosen bij uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Statistische informatie over medische classificaties in WAO, WAZ en WAJONG 1999 [Rapport]. Amsterdam: LISV, 2001.Google Scholar
 8. Michel A, Kohlmann T, Raspe H. The association between clinical findings on physical examination and selfreported severity in backpain. Results of a population based study. Spine 1997; 22: 296–303.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Weide WE van der, Verbeek JH, Dijk FJ van, Doef J. An audit of occupational health care for employees with lowback pain. Occup Med 1997; 47: 294–300.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • E. A. Hartog
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations