Advertisement

Berichten uit het NCVB

  • H. P. J. Stinis
Berichten uit het NCVB
  • 4 Downloads

Samenvatting

Eosinofiele bronchitis kenmerkt zich door chronische hoest en sputum eosinofilie zonder dat er verder verschijnselen van astma zijn. De longfunctie is normaal en er zijn geen aanwijzingen voor bronchiale hyperreactiviteit. Eosinofiele bronchitis door het beroep is een variant op beroepsastma. Krakowiak et al. 1 beschrijven een 61-jarige verpleegkundige die na tien jaar dienst last kreeg van chronisch hoesten zonder opgeven, piepen en kortademigheid. De klachten namen af tijdens vrije dagen. Ze maakte instrumenten schoon met een chloramine (Halamid) bevattend desinfectans. Uit huidtesten en bepaling van specifiek IgE bleek dat ze voor chloramine gesensibiliseerd was. Bij inhalatieprovocatie bleef de longfunctie gelijk, maar nam het aantal eos in het sputum toe. Haar klachten verbeterden aanmerkelijk nadat ze de blootstelling aan chloramine staakte.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • H. P. J. Stinis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations