Advertisement

Reminder aankondiging Talmapenning

Redactioneel
  • 4 Downloads

Samenvatting

Voor de mededinging naar de Talmapenning kunt u publicaties, zoals bijv. dissertaties, artikelen, scripties in het kader van de oplei­ding tot sociaal-geneeskundige, waarvan het onderwerp ligt op het terrein van de verzeke­ringsgeneeskunde voor 31 december 2005 insturen. De verschijningsdatum van de publicaties moet liggen na 1 januari 2004.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations