Advertisement

Gezamenlijk werken aan een betere afstemming

Casuïstiekbesprekingen van bedrijfs- en verzekeringsartsen
 • R. A. Heida
 • J. R. Anema
 • R. H. C. J. Mentink
Opinie
 • 66 Downloads

Samenvatting

In het kader van de Wet verbetering poortwachter moet UWV een uitspraak doen over de kwaliteit en de effectiviteit van reïntegratie-inspanningen.

Literatuur

 1. Ouwens M. Snel weer aan het werk, bedrijfsarts moet nieuwe strategie kiezen. Med Contact 2002; 3: 94–96.Google Scholar
 2. Maassen H. Bedrijfsartsen moeten tijdig met ons overleggen. Interview met de voorzitter NVVG. Med Contact 2003; 1: 8–9.Google Scholar
 3. Knepper S. Bedrijfsarts en WAO. Ingezonden brief. Med Contact 2002; 11: 39.Google Scholar
 4. Croon NHTh, cs. Bedrijfsartsen moeten tijdig overleggen (2). Ingezonden brief. Med Contact 2003; 13: 500.Google Scholar
 5. Hoedeman R. Het transparante spreekuur. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2003; 8: 238–242.Google Scholar
 6. Heida RA. Problemen rond de probleemanalyse. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2004; 5: 140–142.Google Scholar
 7. Landelijke Loonsanctie Commissie. Rapportage. Amsterdam: UWV, 2004.Google Scholar
 8. Anema JR, Amstel RJ van. De verzuimbegeleiding bij rugklachten of psychische klachten en het oordeel van de patiënt. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2004; 7: 195–203.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • R. A. Heida
  • 1
 • J. R. Anema
 • R. H. C. J. Mentink
 1. 1.

Personalised recommendations