Advertisement

De speciële anamnese bij psychische beperkingen

 • J. Spanjer
Voor de praktijk
 • 25 Downloads

Samenvatting

Elke specialist heeft zijn speciële anamnese. Als een patiënt bij de cardioloog komt met pijn op de borst dan zal deze altijd navraag doen naar het aanwezig zijn van hartkloppingen, dyspnoe, oedeem van de enkels en nycturie. Door standaard een vast rijtje symptomen uit te vragen krijgt de specialist een compleet beeld van de problemen op zijn vakgebied, en voorkomt hij dat belangrijke zaken die de patiënt niet spontaan noemt, in de anamnese worden overgeslagen.

Literatuur

 1. 1.
  Spanjer J. De praktische concretisering van psychische belastbaarheid. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 1996; 4: 182–186.Google Scholar
 2. 2.
  Spanjer J. De betrouwbaarheid van WAO beoordelingen, onderzoek. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 9: 234–241.Google Scholar
 3. 3.
  Spanjer J. Voorbeelden: een manier om de ernst van beperkingen te beoordelen. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002; 10: 109–111. (Reactie lezersforum 2002: 10: 162–163.)Google Scholar
 4. 4.
  Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Amsterdam: Uitvoering Werknemers verzekeringen, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations