Advertisement

Is Nederland nu beter?

  • A. I. F. Vernooy
Redactioneel

Samenvatting

De fameuze oneliner van premier Lubbers, ‘Nederland is ziek’, zette de stelselherziening in de sociale zekerheid op de politieke agenda. Aan dit proces ligt mede een veranderde opvatting van het begrip gezondheid ten grondslag. Gezondheid bergt niet langer welzijn in zich, zoals in de eerste definitie kort na de Tweede Wereldoorlog. Gezondheid is nu een op zichzelf te beschouwen voorwaarde om tot welzijn te kunnen komen. In de keten van begrippen gaat gezondheid aan welzijn vooraf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • A. I. F. Vernooy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations