Advertisement

Uitvoering van interventieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg Wat gaat goed, wat kan beter?

 • I. A. Steenstra
 • A. J. van der Beek
 • M. H. W. Frings-Dresen
 • A. Burdorf
 • P. M. Bongers
 • W. van Mechelen
Opinie

samenvatting

Onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg is een zaak van vele partijen. Om tot succesvol onderzoek te komen zijn onderzoekers in de bedrijfsgezondheidszorg bijeengekomen om succes- en faalfactoren voor onderzoek in kaart te brengen. De bereidheid voor deelname aan onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg is groot, maar er dient voldaan te worden aan een aantal randvoorwaarden. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: aansluiten bij onderzoeksvragen uit de praktijk en bij procedures in de praktijk om extra werkdruk te voorkomen, het aantal onderzoekshandelingen voor de bedrijfsarts en ondersteunend personeel te beperken, tegemoet te komen aan wensen van bedrijfsartsen, ondersteunend personeel en werkgevers, en zorg te dragen voor voldoende financiering van extra handelingen en interventies binnen het onderzoek. Naar aanleiding van de bijeenkomst en naar aanleiding van vergelijkbare ervaringen bij onderzoek binnen de huisartsgeneeskunde is een checklist voor werving van bedrijfsartsen voor deelname aan onderzoek opgesteld.

voorwaarden voor onderzoek interventieonderzoek evidence-based medicine academisering financiering 

Literatuur

 1. Huibers M, Windt DAWM van der, Boeke AJP. De deelname van huisartsen aan wetenschappelijk onderzoek: problemen en oplossingen. Huisarts Wet 2002; 45: 454–458.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • I. A. Steenstra
  • 1
 • A. J. van der Beek
 • M. H. W. Frings-Dresen
 • A. Burdorf
 • P. M. Bongers
 • W. van Mechelen
 1. 1.

Personalised recommendations