Advertisement

Informatie-uitwisseling bij sociaal-medische begeleiding Wet SUWI ondermijnt vertrouwenspositie bedrijfsarts

 • J. C. J. Dute
Opinie

Samenvatting

Sociaal-medische begeleiding omvat de gecoördineerde inspanningen van bedrijf, arbodienst (bedrijfsarts) en curatieve gezondheidszorg om samen met de betrokken werknemer belasting en belastbaarheid in evenwicht te houden of te brengen.

Notes

Literatuur

 1. Buijs PC. Van verleden tot heden: 1997–2001, Een stroomversnelling van arbocuratieve initiatieven. Tijdschrift Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 8: 206–211.Google Scholar
 2. Dute JCJ, Lucassen N. De rechtspositie van de werknemer bij sociaal-medische begeleiding. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2003, geactualiseerd in 2004. Te bestellen via ZonMw.Google Scholar
 3. Lieon S, Munster-Frederiks MTh van. De zieke werknemer en privacy, Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers. Den Haag: College bescherming persoonsgegevens, 2004.Google Scholar
 4. Code beheer en verkeer sociaal-medische gegevens. Med Contact 1995; 50: 101–103.Google Scholar
 5. Code samenwerking bij arbeidsverzuim. Med Contact 1999; 54: 326–328.Google Scholar
 6. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 22 januari 2002. Tijdschr Gezondheidsrecht 2002; 26: 207–209.Google Scholar
 7. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 11 januari 2001. Tijdschr Gezondheidsrecht 2001; 25: 129–130.Google Scholar
 8. Werkgroep WGBO en bedrijfsarts. WGBO en bedrijfsarts, advies uitgebracht aan de besturen van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Utrecht: Vereniging voor Gezondheidsrecht, 2000.Google Scholar
 9. Gevers JKM. De rechtspositie van de werknemer bij sociaal-medische begeleiding, sectie gezondheidsrecht. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1996.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • J. C. J. Dute
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations