Advertisement

Verwijzing door bedrijfsartsen bij lage-rugklachten

Gebeurt dat en naar wie?
 • A. P. Nauta
 • E. Koppelaar
Voor de praktijk
 • 10 Downloads

Samenvatting

Sinds bedrijfsartsen per 1 januari 2004 op kosten van de ziektekostenverzekeraar zelfstandig mogen verwijzen, wordt er veel gedaan om de kwaliteit van de verwijzing te optimaliseren.

Literatuur

 1. NVAB. Leidraad Verwijzen door de bedrijfsarts. Oktober 2004, www.nvab-online.nl.
 2. Zie www.kenniscentrumakb.nl onder ‘kennisbank’.
 3. Nauta AP. Paramedische disciplines en bedrijfsgezondheidszorg. Hoofdstuk A2.15. In: Buijs PC, Pal TM, Vernooy AIF, Weel ANH (red.), Handboek bedrijfsgezondheidszorg. Aanvulling 22. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2004.Google Scholar
 4. Nauta AP. Fysiotherapeuten en bedrijfsartsen: hoe komen we tot elkaar? [Congresverslag]. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2004; 12: 119.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • A. P. Nauta
  • 1
 • E. Koppelaar
 1. 1.

Personalised recommendations