Advertisement

Is beoordeling op basis van een schriftelijke rapportage betrouwbaar?

  • J. Spanjer
Signaal
  • 79 Downloads

Samenvatting

In de medische sector speelt de discussie welke taken van de arts kunnen worden gedelegeerd naar niet-artsen. Ook bij verzekeringsartsen speelt deze discussie, en daarbij speelt voornamelijk de vraag in hoeverre niet-artsen ingezet kunnen worden bij de gegevensverzameling voor de claimbeoordeling.

Literatuur

  1. Spanjer J. Belastbaarheidgerichte beoordeling, een onderzoek naar intra- en interbeoordelaars betrouwbaarheid van WAO beoordelingen. Amsterdam: Lisv, 12-2000.Google Scholar
  2. Spanjer J. De praktische concretisering van psychische belastbaarheid. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 1996; 4: 182–186.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations