Advertisement

F.W. Westerouen van Meeteren (1851–1904)

Een vergeten pionier in arbeid en gezondheid
 • A. I. F. Vernooy
Onderzoek
 • 9 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse pioniers op het gebied van de gezondheidszorg voor de werkende mens in de periode 1850–1950 omvatten drie generaties: de 19e-eeuwse hygiënisten, waarvan bij bedrijfsartsen Samuel Sr Coronel (1827–1892) de meeste bekendheid geniet, de vroeg 20e-eeuwse sociaal-geneeskundigen met Louis Heijermans (1873–1938) als prominent vertegenwoordiger en de eerste generatie bedrijfsartsen met G.C.E. Burger (1896–1979) als exponent. Deze drie pioniers hebben niet alleen gemeen dat ze geneeskundige zijn, zij zijn allen ook auteurs/redacteurs van handboeken. Wanneer dit laatste als criterium mag gelden voor het belang voor ons vakgebied, dan moet aan deze reeks nog de naam worden toegevoegd van Frederik Willem Westerouen van Meeteren.

Literatuur/bronnen/noten

 1. Westerouen van Meeteren FW. Handboek der Nijverheids-Hygiène. Amsterdam: Elsevier, 1893.Google Scholar
 2. Burdorf A, Swuste P, Kromhout H. De opkomst en betekenis van de arbeidshygiëne in Nederland. Tijdschr Soc Gezondheidszorg 1997; 75: 81–88.Google Scholar
 3. Westerouen van Meeteren FW. La Guyane néerlandaise: de la nature de la Guyana néerlandaise, c'est à dire de son sol, de sa flore et de son faune, de la population indigêne de cette contrée, des européens dans cette colonie et de leurs rapports avec les indigenes. Leiden: Brill, 1883.Google Scholar
 4. Westerouen van Meeteren FW. Rossia: eene winterreis in Rusland. Amsterdam: H. Gerlings, 1890.Google Scholar
 5. Westerouen van Meeteren FW. De “Association pour prévenir les accidents de fabrique” te Mühlhausen beschouwd als voorbeeld voor eene opterichten Nederlandsche Vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen. Amsterdam: H. Gerlings, 1890.Google Scholar
 6. Westerouen van Meeteren FW. Meededelingen omtrent ongelukken bij den arbeid. Amsterdam: H. Gerlings, 1890. (Ook bekend onder de titel op het toegevoegde omblad: ‘Mede-lijden en mede-werken’.)Google Scholar
 7. Voor zover uit de noten niet anders blijkt, zijn de gegevens ontleend aan: W. De Vries Wzn.,‘Westerouen Van Meeteren, Frederik Willem (1851–1904)’, Biografisch Woordenboek van Nederland. Laatstelijk gewijzigd op 5-9-2003.Google Scholar
 8. Westerouen van Meeteren FW. Voorkoming van Ongelukken in fabrieken en werkplaatsen in Nederland. Amsterdam: H. Gerlings, 1889; niet in den handel, doch op aanvrage verkrijgbaar.Google Scholar
 9. De Verzekeringsbode 1892; 11: 4, p. 31.Google Scholar
 10. Coronel S Sr. De Gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid. Een handboek voor industriëlen, genees- en staathuishoudkundigen. Haarlem: De Erven Loosjes, 1861.Google Scholar
 11. Heijermans L. Gezondheidsleer voor Arbeiders. Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1905.Google Scholar
 12. Heijermans L. Handleiding tot de kennis der beroepsziekten. Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1908.Google Scholar
 13. De Veiligheid, 1895, 3e jaargang, no. 1, pp. 1–8.Google Scholar
 14. De Ingenieur, 16e jaargang, no. 5, p. 87.Google Scholar
 15. Houwaart ES. De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840–1890. Groningen: Historische Uitgeverij Groningen, 1991.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • A. I. F. Vernooy
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations