Advertisement

Een andere aanpak van chronische lage rugklachten.

Dr. H.M. Koning. In eigen beheer uitgegeven, ISBN 90-9017630-6, 2004, Info: hmkon@xs4all.nl, 148 pp., € 25,90.
  • C. P. J. Everaert
Boekbespreking
  • 41 Downloads

Samenvatting

De anesthesioloog H.M. Koning gaf in eigen beheer een boek uit, geschreven vanuit zijn perspectief als behandelaar binnen de pijnpoli in Groningen. Hij stelt dat het biopsychosociale concept voor lage-rugklachten nuttig is, maar dat multidisciplinaire therapie en een gedragsmatige aanpak onvoldoende effectief zijn en het medische model verbetering behoeft. Patiënten met lage-rug-klachten willen een goede medische verklaring voor hun rugklachten, verwachten een uitspraak over de prognose en verlangen een adequaat therapeutisch beleid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • C. P. J. Everaert
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations