Advertisement

Reactie op ‘Ze mag niet!!’

Lezersforum

Samenvatting

Ten eerste: het valt me op dat in de uitwerking van het dilemma vooral juridische argumenten aan de orde komen. Het zou interessant zijn om het conflict van morele waarden in deze casus explicieter te benoemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations