Advertisement

Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Samenvatting

Dit boek geeft een overzicht van het relatief jonge wetenschapsgebied en praktijkveld van de A&G psychologie (de Occupational Health Psychology). De relevantie van dit nieuwe vakgebied is helder. De veranderingen die de westerse economieën hebben ondergaan, hebben geleid tot een verandering van werkinhoud, waarbij mensen niet langer met hun handen werken, maar met hun hoofd; dit leidde tot een verandering in werkbelasting, van fysiek naar psychomentaal, en van werkbeleving, van last naar lust, vaak geïllustreerd aan de hand van de Latijnse termen voor werk: labor en opus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations