Advertisement

Dilemma's voor de verzekeringsarts: Ze mag niet!!

  • H. J. Hullen
  • W. Koek
  • N. H. Th. Croon
Voor de praktijk
  • 16 Downloads

Samenvatting

Mevr. Kroon is 38 jaar oud. Zij is gezond, getrouwd en heeft twee kinderen: een zoon van 9 en een zoon van 6 jaar. De afgelopen jaren heeft zij in de avonduren en tijdens de schooluren via een uitzendbureau gewerkt als receptioniste in een bejaardenhuis en als gezinsverzorgster. Het werk beviel haar goed. Nu haar beide kinderen naar school gaan, wil ze werk met meer uitdaging gaan doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • H. J. Hullen
    • 1
  • W. Koek
  • N. H. Th. Croon
  1. 1.

Personalised recommendations