Advertisement

Mogelijk hoop voor werknemers met allergische beroepsziekten?

Berichten uit het NCvB
  • 6 Downloads

Samenvatting

Bij de behandeling en preventie van allergische beroepsziekten staat vermijden van de allergeenblootstelling voorop. Sensibilisatie kan zich echter ook bij lage blootstelling nog voordoen. Het opgeven van het beroep bij een allergische aandoening is een moeilijke beslissing. Recent zijn publicaties verschenen die een nieuw licht werpen op de mogelijkheden voor zowel therapie als preventie.

Literatuur

  1. Leynadier F et al. Effect of omalizumab in health care workers with occupational latex allergy. J Allergy Clin Immunol 2004; 113: 360–361.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Rustemeyer T. Immunological aspects of environmental and occupational contactallergies. Proefschrift, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2004.Google Scholar
  3. Rustemeyer T et al. Induction of tolerance and crosstolerance to methacrylate contact sensitizers. Toxicol Appl Pharmacol 2001; 176: 195–202.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations