Advertisement

Meten alléén volstaat niet\

De werkelijkheid is altijd anders dan in vitro verkregen testuitslagen suggereren
  • Ton Broekhuisen
Congresverslag
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het op 23 april 2004 in het Erasmus Expo- & Congrescentrum in Rotterdam georganiseerde NVVG-congres ‘Meten is weten’ onderscheidde zich van de laatste edities. En niet alleen doordat de vertrouwde locatie Koningshof NH in Veldhoven nu eens niet als ontmoetingsplaats diende. Ook anders dan anders was dat dit congres was georganiseerd in eendrachtige samenwerking met de Vlaamse zusterorganisatie WVV, de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. Een samenwerking die ertoe leidde dat het congres ook werd bezocht door vele Vlaamse verzekeringsartsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Ton Broekhuisen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations