Advertisement

Juryrapport Talmapenning 2003

  • P. van der Putten
Talmapenning 2003 / 2004
  • 2 Downloads

Samenvatting

Door vijf auteurs(groepen) waren zeven publicaties kandidaat gesteld voor de Talmapenning 2003. De publicaties betroffen dissertaties, artikelen verschenen in een sociaal-geneeskundig vakblad, scripties gemaakt in het kader van de sociale geneeskundige opleiding (tot verzekeringsgeneeskundige) en een bijdrage aan een niet-medisch blad. Het leeuwendeel van de auteurs heeft zich specifiek verzekerings- of bedrijfsgeneeskundig gespecialiseerd, maar daarnaast waren er ook enkele specifiek wetenschappelijk geschoolde specialisten als (co-)auteur bij de kandidaatgestelde publicaties betrokken geweest. De onderwerpen van de publicaties lagen naast op specifiek verzekeringsgeneeskundig terrein ook bij enkele publicaties op het grensvlak van de verzekeringsgeneeskunde en de bedrijfsgeneeskunde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • P. van der Putten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations