Advertisement

RSI-patiënten over multidisciplinaire behandeling

 • N. I. R. Hugenholtz
 • E. M. Meijer
 • L. Vendrig
 • J. K. Sluiten
 • M. H. W. Frings-Dresen
Onderzoek
 • 32 Downloads

Samenvatting

In dit kwalitatieve onderzoek wordt de effectiviteit van een multidisciplinair werkhervattingsprogramma vanuit het perspectief van de patiënten onderzocht. Ten eerste is nagegaan welke redenen RSI-patiënten hebben om niet te starten met zo'n programma. Ten tweede zijn de ervaringen van deelnemers over de werkzaamheid van het programma in kaart gebracht. Telefonische en face-toface interviews werden afgenomen met respectievelijk 26 en 24 respondenten. De voornaamste reden waarom RSI-patiënten niet starten met het programma is omdat men de inhoud van het programma ‘te psychologisch’ vindt. Deelnemers aan het programma ervaren het psychologische programmaonderdeel juist als meest effectief. Het leren omgaan met de klachten en het krijgen van meer zelfinzicht zorgt voor vermindering van (pijn)klachten en beperkingen in het dagelijks leven en heeft daarmee een positief effect op terugkeer naar werk.

multidisciplinaire behandeling werkhervattingsprogramma RSI-patiënten kwalitatief onderzoek ervaren effectiviteit 

Literatuur

 1. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Signaleringsrapport Beroepsziekten '03. Amsterdam: NCvB, Coronel Instituut, AMC/UvA, 2003.Google Scholar
 2. Bongers P. Rede, in verkorte vorm bij: ‘Maak werk van RSI’. Amsterdam, VU Medisch Centrum, 2003.Google Scholar
 3. Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Geautoriseerde richtlijn: Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten aan arm, schouder of nek. Amsterdam: NVAB, 2003.Google Scholar
 4. Konijnenberg HS, Wilde NS de, Gerritsen AAM, et al. Conservative treatment for repetitive strain injury. Scand J Work Environ Health 2001; 27: 299-310.PubMedGoogle Scholar
 5. Viikari-Juntura E. Editorial: Limited evidence for conservative treatment methods for work-related neck and upper-limb disorders – should we be worried? Scand J Work Environ Health 2001; 27: 297-298.PubMedGoogle Scholar
 6. Kempen P van, Miedema H. Reïntegratie bij arm-, nek- en schouderklachten: een overzicht van het aanbod. Rotterdam: Kenniscentrum AKB/Erasmus Universiteit, 2003.Google Scholar
 7. Schakenraad C, Vendrig AA, Veenstra W, et al. RSI multidisciplinair benaderd: Eerste resultaten van een werkhervattingsprogramma. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002; 10: 296-301.CrossRefGoogle Scholar
 8. Maso I, Smaling A. Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom, 1998.Google Scholar
 9. Bijlsma-Frankema K, Droogleever Fortuijn E. De kwalitatieve datamatrix als analyse-instrument. Tijdschr Soc Wetenschappen 1997; 42: 448-459.Google Scholar
 10. Feuerstein M. Editorial: In their own words: qualitative studies of employers and workers. J Occup Rehab 2003; 13: 127.CrossRefGoogle Scholar
 11. Vendrig AA, Akkerveeken PF van. Werkhervattingsresultaten van multidisciplinair programma Rug Advies- Centrum. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2000; 8: 99-104.Google Scholar
 12. Nordström-Björverud G, Moritz U. Interdisciplinary rehabilitation of hospital employees with musculoskeletal disorders. Scand J Rehab Med 1998; 30: 31-37.CrossRefGoogle Scholar
 13. Marhold C, Linton SJ, Melin L. A cognitive-behavioral return-to-work program: effects on pain patients with a history of long-term versus short-term sick leave. Pain, 2000; 91: 155-163.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • N. I. R. Hugenholtz
  • 1
 • E. M. Meijer
 • L. Vendrig
 • J. K. Sluiten
 • M. H. W. Frings-Dresen
 1. 1.

Personalised recommendations