Advertisement

Commentaar bij de Stecr Werkwijzer ABBE-RSI

  • H. P. J. Stinis
Commentaar
  • 5 Downloads

Samenvatting

Doel van de werkwijzer is het omschrijven van een kader waarbinnen good practices van ABBE-RSI binnen arbodiensten ingevuld kunnen worden. Daarbij wordt volgens de opstellers een accent op samenwerking tussen professionals gelegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • H. P. J. Stinis
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations