Advertisement

Monitor Arboconvenanten: kengetallen en grenswaarden

 • J. P. J. Broersen
 • R. J. Fortuin
 • L. Dijkstra
 • M. van Veldhoven
 • J. Prins
Onderzoek

Samenvatting

In het kader van arboconvenanten tussen werkgevers, werknemers en overheid vindt op sectorniveau monitoring van arbeidsrisico's en gezondheid plaats met een werknemersvragenlijst: de Monitor Arboconvenanten. Op basis van de resultaten van een nulmeting worden doelstellingen voor het arboconvenant geformuleerd. Aan de hand van tussen- en eindmetingen wordt vastgesteld of doelstellingen worden behaald.

Om uit de veelheid van gegevens van de Monitor de hoofdlijnen te kunnen destilleren zijn kengetallen ontwikkeld die inzicht geven in de omvang van een probleem in een sector en die geschikt zijn voor het stellen van doelen. In dit artikel worden de kengetallen voor werkstress en klachten van arm, nek of schouder besproken. Met deze kengetallen kunnen risicogroepen geïdentificeerd worden met verhoogde kans op uitval of beperkingen. Tevens zijn ze bruikbaar als prestatie-indicator voor het convenant.

Prospectief onderzoek is gewenst om de ontwikkelde kengetallen te valideren om daarop betrouwbare voorspellingen te kunnen baseren over toekomstige gezondheidsproblemen, beperkingen in het werk en uitval.

monitoring arboconvenant werkstress klachten van arm, nek of schouder RSI kengetal grenswaarde 

Literatuur

 1. Veldhoven M van, Broersen JPJ. Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie. Een verkenning op basis van gegevens verzameld door Arbodiensten. Gedrag en Organisatie 1999; 12: 347-363.Google Scholar
 2. Veldhoven M van, Broersen JPJ. Measurement quality and validity of the ‘need for recovery scale’. Occup Environ Med 2003; 60 (suppl. 1): i3-i9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Veldhoven M van, Meijman TF. Het meten van psychosociale arbeidsbelasting met een vragenlijst: de vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid (VBBA). Amsterdam: NIA, 1994.Google Scholar
 4. Veldhoven M van, Broersen JPJ. Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress in Nederland. Een verkenning op basis van gegevens verzameld door Arbodiensten met de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) in de periode 1995 t/m 1998. Amsterdam: Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg, 1999.Google Scholar
 5. Peereboom KJ, Huysmans MA. Handboek RSI. Risico's, oplossingen, behandeling. 3e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002.Google Scholar
 6. Bültmann U, Vries M de, Beurskens AJHM, et al. Measurement of prolonged fatigue at work in the Maastricht Cohort Study: Determination of a cutoff point. J Occup Health Psychol 2000; 5: 411-416.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Kant IJ, Beurskens AJHM, Schröer CAP, et al. De Maastrichtse Cohort Studie naar langdurige vermoeidheid in de arbeidssituatie. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2000; 8: 226-232.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • J. P. J. Broersen
  • 1
 • R. J. Fortuin
 • L. Dijkstra
 • M. van Veldhoven
 • J. Prins
 1. 1.

Personalised recommendations