Advertisement

Dilemma voor de bedrijfsarts: Vermoeidheid bij kanker: psychisch, somatisch, of psychosociaal?

 • E. E. ten Berge
 • A. N. H. Weel
 • M. J. Kelder
Voor de praktijk
 • 72 Downloads

Samenvatting

Loes Janse is een 54-jarige directiesecretaresse. Zij werkt fulltime voor directeur Zwart van Pat BV, een fabriek van 40 werknemers. Na haar tweede borstkanker heeft zij moeite met het oppakken van haar werk.

Literatuur

 1. Kremer AM, Chorus AMJ, Wevers CJW. TNO-rapport Kanker en werk. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2002, p. 47.Google Scholar
 2. Bleijenberg G, Servaes P. Vermoeidheid na kanker. In: Haes JCJM de, et al. Psychologische patiëntenzorg in de Oncologie. Assen: Van Gorcum, 2001, p. 250.Google Scholar
 3. Razenberg PPA., Unk WA. Kwaadaardige nieuwvormingen. In: Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1996, p.14.Google Scholar
 4. Wiel HBM van de, Spermon M. Kanker en emotie. In: Leven met kanker. Amsterdam: Boom, 2003, p. 20-36.Google Scholar
 5. NVAB. Richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Psychische Klachten. Eindhoven: NVAB, 2000, p. 4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

 • E. E. ten Berge
  • 1
 • A. N. H. Weel
 • M. J. Kelder
 1. 1.

Personalised recommendations