Advertisement

Arbo-webgids 2003/2004. Uw hulp voor arboinformatie op internet

Adri Noort. Deventer: Kluwer, 2003, Eerste druk. ISBN 90 14 13 00747 3. 240 pagina's. Prijs € 30,-
  • C. P. J. Everaert
Boekbespreking
  • 4 Downloads

Samenvatting

De gedrukte bibliotheek op het werk en thuis in de studeerkamer wijkt steeds verder voor de virtuele bibliotheek. Voor wie weet hoe hij moet zoeken, is informatie op het net sneller te raadplegen dan uit geschreven documenten. Actuele en betrouwbare medische informatie is via medline onvergelijkbaar sneller beschikbaar dan 10-15 jaar geleden in een universitaire bibliotheek mogelijk was. Omdat zoekmachines beperkingen kennen, is het nog steeds van belang te weten waar je informatie kunt vinden. Via Internet Explorer zijn favoriete sites snel beschikbaar, te rangschikken en onder handbereik te houden. Voor bedrijfsartsen zijn er veel internetsites met informatie over arbeidsomstandigheden, gezondheid en wet- en regelgeving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • C. P. J. Everaert
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations