Advertisement

De zoektocht naar het beste bewijs

  • N. H. Th. Croon
Redactioneel
  • 8 Downloads

Samenvatting

De bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde zou meer kunnen aansluiten bij de voortgang in de curatieve geneeskunde. Als methode om kwaliteit te borgen en te streven naar goede antwoorden op praktische problemen wordt het werken volgens methoden uit de ‘Evidence-Based Medicine’ (EBM) aangeraden; zie hiervoor de publicatie in dit nummer van Verbeek et al. (Evidence-based medicine in de praktijk). Het is een voorbeeld van de functie die TBV kan hebben als venster op de internationale literatuur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • N. H. Th. Croon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations