Advertisement

Stecr-jaarcongres

  • A. I. F. Vernooy
Congresverslag
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het vierde Stecr-jaarcongres op 6 oktober 2003 met als thema ‘werkende reïntegratie’ trok bijna 200 bezoekers, waaronder 35 bedrijfsartsen. Verder waren alle andere arbodisciplines aanwezig, alsmede functionarissen uit de personeelszorg en werkgevers. Uit de deelnemerslijst viel me op dat de vakbonden als werknemersrepresentanten niet vertegenwoordigd waren. Ook miste ik beleidsmakers van het UWV. Dit is minder verwonderlijk dan men zou denken, omdat Stecr vooral een netwerk van mensen uit de uitvoeringspraktijk beoogt te zijn. Zo heb ik de titel van het congres dan ook geïnterpreteerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • A. I. F. Vernooy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations