Deskundigenoordeel: Ziek of niet ziek

Lezersforum
  • 7 Downloads

Samenvatting

Ik pleit ervoor om een ziekte of een gebrek nadrukkelijker aan te nemen of uit te sluiten bij de beoordeling van iemands arbeidsgeschiktheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations