Advertisement

Deskundigenoordeel: Ziek of niet ziek

  • R. Melchers
Lezersforum

Samenvatting

Ik pleit ervoor om een ziekte of een gebrek nadrukkelijker aan te nemen of uit te sluiten bij de beoordeling van iemands arbeidsgeschiktheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations