Advertisement

Kun je van zwaar werk heupartrose krijgen?

  • A. P. Nauta
  • H. S. Miedema
Referaat
  • 12 Downloads

Samenvatting

Lievense et al. 1 voerden een systematic review uit om bewijs te leveren voor de invloed van fysieke belasting op het optreden van heupartrose.

Literatuur

  1. Lievense A, Bierma-Zeinstra S, Verhagen A, Koes B. Influence of work on the development of osteoarthritis of the hip: a systematic review. J Rheumatol 2001; 28: 2520-2528.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • A. P. Nauta
    • 1
  • H. S. Miedema
  1. 1.

Personalised recommendations