Kanker in relatie tot werk

Onderzoek

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het werkhervattingsproces van mensen met kanker; 102 kankerpatiënten (25-59 jaar) met een gunstige 3-jaarsoverleving zijn 15 maanden gevolgd. Negentig deelnemers hebben drie vragenlijsten ingevuld (fase 1-3).

Drie, 6 en 12 maanden na diagnosestelling was 30%, 54% respectievelijk 86% aan het werk. Na 18 maanden was 12% gestopt met werken en 29% ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkkenmerken zelfstandige, mentaal belastend werk, veel autonomie en geen hoge werkdruk waren geassocieerd met werkhervatting na 3 maanden. Tijdens fase 3 had 29% van de werkenden (nog) een werk(plek)aanpassing. Vergeleken met werkenden, hadden werkenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het dagelijkse leven vaker moeite met communicatieve en mentale vaardigheden, en de niet-werkenden met fysieke activiteiten en mentale vaardigheden. Het onderzoek illustreert dat het proces van werkhervatting niet altijd vlekkeloos verloopt, en benadrukt het belang van evaluatie (nazorg) van de werkhervatting.

kanker werkhervatting werkaanpassingen sociaal-medische begeleiding 

Literatuur

  1. Kremer AM, Chorus AMJ, Wevers CWJ. Kanker en werk. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2002.Google Scholar
  2. Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG). Kanker in Nederland. Deel 1 Scenariorapport. ISBN 90-313-0874-9. Utrecht/Antwerpen: Bohn, Scheltema & Holkema, 1987.Google Scholar
  3. Coebergh JWW, Verhagen-Teulings MTH, Crommelin MA, et al. De overlevingskansen bij patiënten met kanker gediagnosticeerd in 1975-1985 in zuidoost Noord-Brabant en Noord-Limburg. Ned Tijdschr Geneeskd 1991; 135: 938-943.PubMedGoogle Scholar
  4. Razenberg PPA, Unk WA. Kwaadaardige nieuwvormen. In: J.H.B.M. Willems, N.H.Th. Croon, J.W. Koten (eds), Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1996.Google Scholar
  5. Brummelen Y van, Suijdam D van, Jehoel-Gijsbers G. Tijd voor reïntegratie: onderzoek onder langdurig zieke werknemers naar de relatie tussen reïntegratieactiviteiten en het moment van de WAO-beoordeling. Utrecht: CNV Vakcentrale, 2001.Google Scholar
  6. Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Als WAO-keuring in zicht komt, gaan veel mensen weer aan de slag. Persnieuws: PB-SOZA-01-026, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations