Advertisement

Verzuimbegeleiding is arbodienstverlening

  • E. Knibbeler
Lezersforum
  • 35 Downloads

Samenvatting

Hot item in bedrijfsartsenland is de kwestie dat ‘we volgepropt worden met verzuimbegeleiding en daardoor niet meer toekomen aan onze roeping, de preventieve arbozorg’. De betere arbodienst noemt zelfs percentages: de tijd voor verzuimbegeleiding moet worden teruggebracht tot X%, zodat voor arbozorg en gezondheidsmanagement minstens 100 – X% overblijft.

Literatuur

  1. Kooy V, beleidsmedewerker project Sociale Zekerheid en Zorg, Ministerie van SZW, Den Haag: Sociale zekerheid en Zorg: de rol(len) van de bedrijfsarts; voordracht tijdens de Bedrijfsgeneeskundige Dagen op 23-05-2003.Google Scholar
  2. Vrooland V. Van betaalde belediging tot toegevoegde waarde: de kanteling van de RIE naar Rendement op Arbeid; cursusmateriaal SIOO.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • E. Knibbeler
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations