Advertisement

Het deskundigenoordeel over (on)geschiktheid tot werken

 • R. A. Heida
Arts en wet
 • 45 Downloads

Samenvatting

Met de privatisering van de ziektewet is de werkgever verantwoordelijk geworden voor de loondoorbetaling tijdens ziekte. Hij kan besluiten de loondoorbetaling te stoppen als werknemer geen medische beperkingen (meer) heeft, maar desondanks het werk niet hervat. Is de werknemer het daarmee oneens, dan kan hij in een civiele procedure bij de kantonrechter een loonvordering instellen. Voor de gang naar de rechter is een deskundigenoordeel (in het verleden aangeduid als ‘second opinion’) vereist. Vrijwel altijd wordt dit uitgevoerd door een verzekeringsarts van het UWV. De verwachting van de wetgever is geweest dat in dergelijke situaties werkgever en werknemer zich in de uitkomst schikken en tot andere oplossingen komen. Daardoor zou tevens een onnodige belasting van de rechterlijke macht worden voorkomen.

Literatuur

 1. Minderhoud PE, Asscher-Vonk IP, Havinga T. Procederen inzake weigering loondoorbetaling bij ziekte: een zeer zeldzaam verschijnsel. Sociaal Maandblad Arbeid 1999; 3: 145-153.Google Scholar
 2. Amstel R van, Marcelissen F. Second opinion bij onenigheid over arbeidsgeschiktheid: ervaringen in de praktijk. Hoofddorp: TNO Arbeid, 1998.Google Scholar
 3. Ouwens M. Bedrijfsarts, wat wilt u zelf? Scriptie voor de opleiding tot bedrijfsarts. Amsterdam: NSOH, 2001.Google Scholar
 4. Besluit kosten aanvraag deskundigenoordeel. Staatscourant 18 juni 2002, 116.Google Scholar
 5. Werkmodel en kosten deskundigenoordeel artikel 56a Osv. Amsterdam: Tica, 1996.Google Scholar
 6. Brand K van den, Win A de. Communicatie tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts bij deskundigenoordeel [Scriptie]. Hoofddorp: NSOH/TNO arbeid, 2000.Google Scholar
 7. Ktg.Maastricht. 8 november 1996, 2040/1996.Google Scholar
 8. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Med Contact 2002; 9: 343-344.Google Scholar
 9. Ktg. Rotterdam. 27 juni 2000, 301078/00.Google Scholar
 10. NJ 1998/806 Rb.Utrecht. 28 januari 1998.Google Scholar
 11. Heida RA, Hoedeman R. Een lastig parket: de rol van de arts bij arbeidsconflicten. Med Contact 2002; 9: 328-330.Google Scholar
 12. Medisch Tuchtcollege Eindhoven. Med Contact 1999; 9: 30.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations