Advertisement

Repliek

  • M. H. W. Frings-Dresen
  • P. F. M. Kuijer
Lezersforum
  • 5 Downloads

Samenvatting

Allereerst willen wij de heer Boersma hartelijk danken voor de reactie op ons artikel (TBV 11, nr. 4, 2003). Het doet ons deugd dat de praktijk begaan is met de kwaliteit van instrumenten om arbeids(on)geschiktheid vast te stellen en dat het artikel een discussie tussen wetenschap en praktijk heeft uitgelokt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • M. H. W. Frings-Dresen
    • 1
  • P. F. M. Kuijer
  1. 1.

Personalised recommendations