Advertisement

Minnen A. van, Verbraak, M.J.P.M. (red.), Psychologische interventies bij posttraumatische stress-stoornis.

Cure & Care publishers, Nijmegen, 2002. ISBN 90 76754 28 4, NUR 777. Prijs: € 22,00.
  • A. I. F. Vernooy
Boekbespreking

Samenvatting

De uitgever Cure & Care geeft een tweetal reeksen uit, waarin behandelprotocollen en achtergrondstudies verschijnen betreffende een aantal psychische en psychiatrische problemen die ook voor de bedrijfsarts relevant zijn. In TBV 2002/3 is al een bespreking gewijd aan het boek over psychologische interventies bij werkgerelateerde problematiek. Het thans besproken boek heeft de posttraumatische stress-stoornis (PTSS) tot onderwerp. Deze komt toenemend in de belangstelling te staan. De term is nog niet zo lang in gebruik: in het DSM-classificatiesysteem sinds 1980 (DSM-III) en in het ICD-systeem sinds 1992 (ICD-10). Het beeld zelf is al veel langer bekend, eind vorige eeuw onder terminologie als shell shock, fysioneurose, stressreactie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • A. I. F. Vernooy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations