Advertisement

STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

  • A. I. F. Vernooy
Commentaar
  • 13 Downloads

Samenvatting

De Werkwijzer Arbeidsconflicten is een degelijk product, waarvoor de opstellers een compliment verdienen. Voor het eerst worden paden gekapt in het oerwoud van interacties en emoties dat een bedrijfsarts veelal als een medisch probleem op zijn spreekuur gepresenteerd krijgt. Het is voor alle partijen gewenst dat aanpak van de problematiek teruggevoerd kan worden op onderliggende structuren en afspraken daaromtrent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • A. I. F. Vernooy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations