Advertisement

Duplieken op de repliek van Keuzenkamp et al. (TBV No. 2/2003)

  • E. F. G. M. van Glabbeek
Lezersforum

Samenvatting

Ik begrijp niet waarom ze de gestelde punten ‘medicalisering en overkill aan behandelingen’ en ‘bedrijfsarts is niet opgeleid om diagnose te stellen’ koppelen aan een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is juist een uiting van zelfvertrouwen en bedrijfsartsen weten heel goed wat hun vak inhoudt. Het wel of niet doorverwijzen is niet het instrument om serieus genomen te worden. Het risico zal blijven bestaan om uitgespeeld te worden. Zowel de huisarts als de bedrijfsarts kunnen daarvan het slachtoffer worden en het zal aanleiding geven tot veel onduidelijkheid over de rol van de bedrijfsarts en tot veel conflicten leiden. Uiteraard dienen wij bij beroepsgebonden aandoeningen wel door te verwijzen, maar dat lijkt mij evident!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • E. F. G. M. van Glabbeek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations