Advertisement

Dilemma voor de bedrijfsarts: Frauduleuze handelingen: straffen of behandelen?

 • A. N. H. Weel
 • M. J. Kelder
 • J. J. L. van der Klink
Voor de praktijk
 • 18 Downloads

Samenvatting

Frans van Itteren, 49 jaar oud, is bijstandsmaatschappelijk werker bij de sociale dienst van de Gemeente Uiterwaarden. Als ambtenaar van deze middelgrote geürbaniseerde plattelandsgemeente vervult hij een uitvoerende rol voor die inwoners die onder de voorzieningen van de Algemene Bijstandswet vallen. Tot voor kort was hij ook lid van de dienstcommissie, en hij behartigde daarbinnen de portefeuille arbobeleid. In die hoedanigheid heeft hij frequent overleg met de arbodienst gevoerd. Zowel de bedrijfsarts die al negen jaar voor deze gemeente optreedt, als de arboadviseur, beiden werkzaam bij de regionale arbodienst Hercules, hebben hem daarbij als een integer en idealistisch mens leren kennen.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association. DSM-IV patiëntenzorg. Diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen voor de geneeskunde. Bewerkte vertaling van de ‘DSM-IV Primary Care, International edition’. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1996.Google Scholar
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fourth Edition); DSM-IV. Washington, DC: American Psychiatric Press, 1994/2000.Google Scholar
 3. Block P. Feilloos adviseren. Een praktische gids voor adviesvaardigheden. Schoonhoven: Academic Service, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • A. N. H. Weel
  • 1
 • M. J. Kelder
 • J. J. L. van der Klink
 1. 1.

Personalised recommendations