Advertisement

Gevraagd: bedrijfsartsen-klokkenluiders (v/m)

  • A. N. H. Weel
REDACTIONEEL
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het Amerikaanse weekblad Time heeft drie personen, allen vrouwen, uitgeroepen tot ‘persoon van het jaar 2002’. Alledrie waren zij ‘whistle-blowers’: zij stelden de misstanden bij hun instellingen aan de kaak. Het Nederlandse woord voor ‘whistle-blower’ is klokkenluider, gedefinieerd als ‘iemand die een ernstige misstand in zijn organisatie die hij intern niet heeft kunnen verhelpen, publiek maakt’. Klokkenluiden moge als hinderlijk worden ervaren, maar is maatschappelijk van groot belang. De klokkenluider lijkt er zelf weinig bij te winnen: vaak is tegenwerking, treiteren of zelfs ontslag zijn deel. Degenen die de misstanden bij de Pettense kernreactor en de fraude bij de Europese Commissie naar buiten brachten, zijn door hun eigen organisaties op zijn zachtst gezegd in een kwaad daglicht gesteld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • A. N. H. Weel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations