Advertisement

Repliek

  • J. D. Verhoeven
Lezersforum

Samenvatting

In zijn reactie bepleit Dhr. Hamers om naast de ICF tevens de ICIDH als instrument te blijven gebruiken, dit met als argument dat met de ICIDH de mogelijkheid wordt geboden een oorzaak-gevolgrelatie vast te stellen. Tevens geeft hij aan dat door het gebruik van zowel de ICF als de ICIDH het verschil tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts duidelijk gemaakt kan worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations