Advertisement

Controle moet

  • E. Knibbeler
Lezersforum
  • 6 Downloads

Samenvatting

Bij de pogingen om het imago van de bedrijfsarts op te poetsen, besteedt de beroepsgroep bij monde van de NVAB veel aandacht aan het kennelijk heikele punt ‘controle’. Zodra de positionering van de bedrijfsarts aan de orde is, wordt onmiddellijk naar voren gebracht dat hij niet ‘controleert’ maar wel ‘werkhervattingsadviezen geeft op gezondheidskundige gronden’,wordt het begrip ‘controle’ niet verder uitgewerkt (controle waarop?). Het blijft bij een algemene afwijzing.

Literatuur

  1. Buijs PC. Groeiend bestuurlijk draagvlak voor betere Arbo-curatieve samenwerking. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2001; 9: 177-182.Google Scholar
  2. Professioneel statuut van de bedrijfsarts; NVAB-najaarsledenvergadering, 01-10-1997.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • E. Knibbeler
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations