Advertisement

Reactie op het artikel ‘Hoger ziekteverzuim als gevolg van zwangerschap of bevalling na Wulbz?’ van C.A. de Vries in TBV 2002;10: 237-242

  • B. Schenk
Lezersforum

Samenvatting

Met veel plezier las ik de bijdrage van bedrijfsarts C. A. de Vries in de rubriek ‘Onderzoek’ van TBV nummer 8. Als verzekeringsarts heb ik dagelijks met de verzuimproblematiek bij zwangeren te maken. Vanuit de praktijk heb ik de indruk gekregen dat er wel degelijk een relatie zou kunnen bestaan tussen het aantal meldingen ‘ziek als gevolg van de zwangerschap of bevalling’ en het financiële voordeel hiervan voor werkgevers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • B. Schenk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations