Advertisement

Aangekleed gebrek

  • A. I. F. Vernooy
Praktijkperikel
  • 6 Downloads

Samenvatting

Ze was chique met haar chanelpakje en haar vele kettingen. Toen ik haar voor het eerst zag wilde ik de benaming ‘schoonmaakster’ op haar kaart al doorstrepen voordat het gesprek begon. Toch bleek ze zo te zijn begonnen. Toen de jaren begonnen te tellen en de overgang zijn invloed deed gelden was zij zoals zoveel van haar collega's de restauratieve verzorging ingegleden. Al enkele jaren functioneerde ze op de meest representatieve post van het bedrijf: in de statige oude zaal waar de directie zijn bezoek ontving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • A. I. F. Vernooy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations