Advertisement

Reactie op Versteeg AM, Verbraak MJPM. De effecten van de behandeling van burn-out.

Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2002; 10: 164-169
  • A. Schmidt
Lezersforum
  • 42 Downloads

Samenvatting

De auteurs stellen in de discussieparagraaf van hun artikel dat het hier gaat om een ongecontroleerde studie. Dat is duidelijk en dwingt daarmee tot bescheidenheid, die in de eerste zin van de discussieparagraaf nog wordt verwoord, maar die ik in de rest van het artikel niet meer aantref. De auteurs spreken herhaaldelijk en nogal stellig over de positieve resultaten van hun behandeling; b.v. in de samenvatting: ‘… de behandeling resulteert in vermindering van de klachten en in werkhervatting ...’. Juist deze conclusie is in een ongecontroleerde studie niet geoorloofd. Ikzelf ben ervan overtuigd dat een specifieke interventie bij burn-out (ik spreek liever over overspanning) helpt, maar overtuiging is geen wetenschappelijk bewijs. Daarvoor zijn onder strenge condities verkregen harde cijfers nodig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • A. Schmidt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations