Advertisement

Peilstations completeren het beeld van beroepsziekten

 • T. M. Pal
Thema: beroepsziekten
 • 14 Downloads

Samenvatting

Samenvatting Het opmerkelijke verschil in het aantal meldingen wegens arbeidsdermatosen tussen een groep dermatologen en alle aan het NCvB meldende bedrijfsartsen wijst erop dat het wettelijk verplichte melden nog geen betrouwbaar beeld geeft van de incidentie van beroepsziekten. Ervaringen met peilstations voor beroepsziekten in het buitenland leren ons dat zij belangrijke informatie over de verspreiding en oorzaken van beroepsziekten kunnen verschaffen. Ook zij hebben echter hun beperkingen die meestal samenhangen met de wijze waarop het verzamelen van de gegevens over de diverse beroepsziekten tot stand komt. Peilstations verschaffen tot nu toe weinig informatie over de gevolgen van de diverse beroepsziekten. Gepleit wordt voor het ontwikkelen van een netwerk van verschillende typen peilstations. Met name peilstations van bedrijfsartsen moeten een beter inzicht verschaffen in de daadwerkelijke incidentie van beroepsziekten, de gevolgen ervan en het effect van gevoerd preventief beleid. Bij het situeren van deze peilstations zou met name gedacht kunnen worden aan de hopelijk op korte termijn te realiseren academische werkplaatsen arbeid en gezondheid.

Literatuur

 1. Signaleringsrapport Beroepsziekten 2001. Amsterdam: NCvB, november 2001.Google Scholar
 2. Ross DJ. Ten years of the SWORD project. Clin Exp Allergy 1999; 29: 750-753.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. McDonald JC, Keynes HL, Meredith SK. Reported incidence of occupational asthma in the United Kingdom. Occup Environ Med 2000; 57: 823-829.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Meyer JD, Chen Y, Holt DL et al. Occupational contact dermatitis in the UK: a surveillance report from EPIDERM and OPRA. Occup Med 2000; 50: 265-273.Google Scholar
 5. Reinisch F, Harrison RJ, Cussler S et al. Physician reports of work-related asthma in California, 1993-1996. Am J Ind Med 2001; 39: 72-83.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Kopferschmitt-Kubler MC, Ameile J, Popin E et al. Occupational asthma in France: a 1-yr report of the Observatoire National de Asthmes Professionels project. Eur Resp J 2002; 19: 84-89.CrossRefGoogle Scholar
 7. Blok ZC. Het melden van beroepsziekten aan het NCvB: een nadere verkenning. Scriptie in het kader van de opleiding Arts voor Arbeid en Gezondheid NSOH, 2001.Google Scholar
 8. Diepgen TL, Coenraads PJ. The epidemiology of occupational contact dermatitis. Int Arch Occup Environ Health 1999; 72: 496-506.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Heederik D, Portengen L, Meijer E et al. Beroepsgebonden allergische luchtwegaandoeningen. Min. SZW, 1999.Google Scholar
 10. Coggon D. Monitoring trends in occupational illness. Occup Environ Med 2001; 58: 691-693.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Brouwer HJ, Weert HCPM van, Vintges MMQ, Bindels PJE. De betekenis van interpraktijkvariatie in registratienetwerken. Huisarts Wetenschap 2000; 43: 426-429.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • T. M. Pal
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations